M5- Przyczyny i skutki

Proszę posłuchać instrukcji

Ułóż zdania używając podanych wyrazów: przeciągnij i upuść każde słowo w odpowiednim miejscu i we właściwej kolejności, aby utworzyć zdanie. Gdy zdanie zostanie w pełni prawidłowo ułożone podświetli się!

Scroll to Top
Scroll to Top