P8- Znajdź zabytki

Proszę posłuchać instrukcji

Zapamiętaj kolejność przedstawionych zabytków. Ułóż obiekty we właściwej kolejności na podstawie przedstawionych obrazów.

Scroll to Top
Scroll to Top