Kolorowe słowa

Proszę posłuchać instrukcji

Zobaczysz listę słów opisujących kolory. Spróbuj zapamiętać kolejność słów. Po obejrzeniu listy, ułóż słowa w kolejności, w jakiej się pojawiły.

Scroll to Top
Scroll to Top