Historia rodzinna

 

Proszę posłuchać instrukcji

 

Usłyszysz krótkie opowiadanie o rodzinie. Spróbuj skupić się na imionach wymienianych w tej historii. Po usłyszeniu historii, wybierz wszystkie imiona, które pamiętasz.

Scroll to Top
Scroll to Top