Mapa myśli

Przeczytaj tekst na temat tworzenia mapy myśli.

Propagatorem map myśli jest Tony Buzan. Mapy myśli stanowią wizualną reprezentację tematów, których musisz się nauczyć.  Pomagają uczniom w koncentracji, zapamiętywaniu i powtarzaniu materiału po upływie pewnego czasu – zaoszczędzają wiele godzin nauki wszystkiego od początku. Mapy myśli składają się z prezentacji tematu na jednym arkuszu papieru przy użyciu prostych słów, obrazków i wykresów, często z użyciem różnych kolorów. Tajemnicą skuteczności map myśli jest harmonijne wykorzystanie obu półkul mózgu. Zapamiętywanie informacji z pomocą map myśli pobudza aktywność, inicjatywę i zaangażowanie w przeciwieństwie do pasywnego powtarzania materiału. Dzięki temu rozwiązaniu aktywnie pracujesz z tekstem i przez to automatycznie i bardziej efektywnie skupiasz uwagę!

Jak stworzyć mapę myśli?

  • Pierwszą zasadą jest przechodzenie od informacji „ogólnych do szczegółowych”. Narysuj najważniejszy punkt, który chcesz zapamiętać na środku arkusza papieru.  Następnie dodawaj nowe pomysły i ważne informacje rysując gałęzie.  Pomysły i informacje dodawane później powinny być coraz bardziej szczegółowe. Mapa może mieć dowolną liczbę gałęzi. Od Ciebie zależy ile ich narysujesz i jak szczegółowe będą.
  • Drugą kluczową zasadą jest to, że „mapa musi być żywa, kolorowa i tak urozmaicona graficznie jak to możliwe”. Używaj rysunków (prostych, śmiesznych, niezwykłych), symboli, strzałek, itp. Możesz korzystać z liter różnej wielkości i dostosować grubość kresek do ważności określonych informacji.  Pamiętaj także o znaczeniu kolorów, niektóre z nich ułatwiają zapamiętywanie pewnych treści. Kolory, wykresy i obrazki stymulują mózg do działania i wspomagają pamięć.

Mapa myśli to Twoje własne notatki. Ta metoda zapisywania treści jest najskuteczniejsza, kiedy robisz to samodzielnie. Nie martw się, że początkowo stworzenie mapy myśli pochłonie wiele czasu i wyda Ci się trudne.  Mapa to wyjątkowy i szczególny sposób porządkowania pomysłów i informacji, który musisz odkryć samodzielnie. Jednakże, kiedy już go odkryjesz, zmieni się Twój sposób nauki. I możesz nawet odkryć, że uczenie się nowych rzecz, nawet nudnych faktów, jest cudowną i twórczą przygodą. 

Poszukaj w internecie więcej informacji na temat map myśli, znajdź przykłady takich map.  Przeanalizuj kilka źródeł informacji.

Dodatkowo obejrzyj materiał wideo na temat map myśli:

Następnie wybierz jakikolwiek niedawno poznany temat lub tematy, który Cię interesuje, i stwórz mapę myśli z tym tematem zgodnie z powyższymi wytycznymi. 

Scroll to Top
Scroll to Top