Technika zaznaczania/podkreślania

Proszę posłuchać instrukcji

Przeczytaj poniższy tekst i podkreśl lub zaznacz kluczowe punkty opowiadania

Scroll to Top
Scroll to Top