Pisz litery

Proszę posłuchać instrukcji

Wpisz litery, które widzisz na ekranie, tak szybko jak potrafisz!

Tips
Uważaj na wielkie i małe litery!
Wystarczy przytrzymać klawisz Shift, aby literka była duża.
Gra kończy się, kiedy litera dotrze do czerwonego kółka.

 

Scroll to Top
Scroll to Top