Mucha

Proszę posłuchać instrukcji

W tym ćwiczeniu obejrzysz krótkie filmy, które pomogą poprawić Twoją koncentrację.  Filmy pokazują latającą muchę. Twoim zadaniem jest nacisnąć <spację> za każdym razem, kiedy mucha znajdzie się na tle wskazanym przed każdym z filmów. Powodzenia!

Scroll to Top
Scroll to Top